Üdvözöljük a Gigant Klub NOHAB-GM lapjain!

Ez a lap oly sok európai vasútbarát kedvenc mozfdonytípusát mutatja be.
Hazánkban e mozdonyok M61 sorozatjelzéssel futnak

A MÁV NOHAB-GM gyártású M61 sorozatú mozdonyának leírása


Meghatározása szerint az M61 sorozatú mozdony egy fõvonali univerzális, Co'Co' tengelyelrendezésû, villamos erõátvitelû dízelmozdonytípus.

Fõbb méretek
Nyomtáv 1435 mm 
Ütközõk közötti hossz 18900 mm 
Szélsõ tengelytáv 14300 mm 
Forgócsaptávolság 10300 mm 
Forgóváz tengelytáv 2000+2000 mm 
A mozdony magassága szárazon (készletek nélkül) 4280 mm 
Maximális szélesség 3090 mm 
Kerékátmérõ, közepesen kopott állapotban 1040 mm 
Tömegadatok 
Teljes tömeg, készletekkel 108660 kg 
Tapadási tömeg 108660 kg 
Maximális tengelyterhelés 18110 kg 
Mûködési jellemzõk 
Engedélyezett legnagyobb sebesség 105 km/h 
Indítási vonóerõ 292 kN 
Állandó vonóerõhöz tartozó sebesség 20 km/h 
Állandó vonóerõ (at 20 km/h) 198 kN 
Bejárható legkisebb ívsugár 90 m 
Készletek 
Tüzelõanyag (gázolaj) 2700 liter 
Kenõolaj 760 liter
Hûtõvíz 920 liter 
Kazántápvíz 3000 liter 
Homok 525 kg 

Gépezeti elrendezés

A mozdony két vezetõfülkéjét a mozdony két végén helyezték el. A vezetõfülkék között található a géptér. Ennek közepén helyezték el a mozdony dízelmotor-generátor fõgépcsoportját. Ennek megfelelõen a dízelmotor és a felette a mozdonytetõben kialakított hûtõtér a mozdonyközéptõl a "B" vezetõállás felé kissé eltolódott. A "B" vezetõállás felõli géptérrészben van a dízelmotorról hajtott lésûrítõ, a dízelmotor segédberendezései, és tovább a vezetõállás felé a gõzfejlesztõ. A mozdony "A" vezetõállás felõli vége irányában a fõgenerátor mellett van a kazántápvíztartály, afölött a söntellenállások. Az "A" vezetõfülkébõl nyílik a mozdony elektromos szekrénye.

Szerkezeti felépítés

A mozdony fõkerete két db háromtengelyes forgóvázon nyugszik, kétlépcsõs rugózott felfüggesztéssel A fõkeret két hosszanti I-tartóból és az azokat összekötõ kereszttartókból van összehegesztve, és a közvezlenül csatlakozik a mellgerendákhoz. Alul lemezzel borított. A mozdonyszekrény hegesztett kivitelû, lemezzel borított rácsszerkezet, mely két vezetõfülkét és a köztük húzódó gépteret foglalja magában. A fõkerettel összehegszve egy egységet alkot.

A mozdonytetõk több darabban levehetõk, a komolyabb szerelési munkálatokhoz, fõalkatrész-cseréhez.  A motor feletti tetõrész hordozza a víthûtõket és az azokhoz tartozó ventillátorokat. A mozdonyszekrény oldalfalai az erõsebb tartás végett rovátkoltak.  A géptérjárdák csúszásgátló lemezburkolattal rendelkeznek a mozdonyszemélyzet és a szerelõk biztonsága érdekében.

A vezetõfülkék a mozdonyszekrény részeiként a mozdony két végén, a lehetõ legmagasabban kaptak elhelyezést. Erre és a jellegzetesen szép elõrreugró kerek orr-részre a mozdonysemélyzet biztonsága miatt van szükség. A mozdony orr-részében orrkamrák vannak, melyekben az elsõ homokolószerkezetek kaptak helyet és itt tárolhatók különbözõ eszközök is. A magasan elhelyezett vezetõfülkék nagy ablakaikkal jó kilátást biztosítanak a személyzet számára. Az ablakok tág "V" alakot formálnak, a szembecsapó esõvíz jó elvezetése érdekében (és ez jól mûködik is!). A szélvédõüvegeket és az oldalablakokat gumitömítéssel látták el. A vezetõfülkék külsõ oldalán, az oldalablakok fölött vízelvezetõk vannak. A vezetõállások az ablakokon keresztül szellõzhetnek. A visszapillantó tükrök állíthatóak és nagy felületûek. Robusztus felfüggesztésük miatt nem rázkódnak.

Forgóvázak

A forgóvázak csereszabatosak. A forgóváz fõkerete két hosszartóból és két kereszttartóvól álló hegesztett lemezszerkezet.  A tengelyek szénacélból vannak. A kerekek kovácsolással készülnek és melegen húzzák õket a tengelyekre, a hajtó fogaskerekekhez hasonlóan. A tengelyágyak a kerekek külsõ oldalán vannak. A tengelyek görgõs csapágyazásúak. A tengelyágytokok lehetõvé teszik a tengelyek meghatároztott mértékû oldalirányú elmozdulását.  A vontatómotorok egyfokozatú homlokfogaskerék-párokkal hajtják a tengelyeket. A vontatómotorok marokcsapágyas felfüggesztéssel támaszkodnak a tengelyeken, másik oldalukon rugózott felfüggesztéssel támaszkodnak a forgóváz kereszttartóihoz.

A tengelyágytokokra tokonként két csavarrugóval támaszkodik a forgóváz fõkeret. A fõkeret kereszttartóinak csatlakozásánál levõ csavarrugókra támaszkodik a  forgócsapkeret, melyek a lengéscsillapító feladatát is ellátják. A vonóerõ nyomatéki támokon adódik át a forgóvázakról a mozdonyszekrényre. A mozdonyszekrény súlya a forgócsapron és a forgócsapkereten adódik át a forgóvázakra, így kétlépcsõs rugózással a tengelyekre. Ez a kivitel a mozdonynak igen jó futást és kanyarbeállást biztosít.

Dízelmotor

A mozdony fõerõgépe egy GM-EMD 16-567D1 típusú, V-16 hengeres, kétütemû, egyenáramú öblítésû, mechanikus feltöltésû  dízelmotor.

A dízelmotor fõbb adatai: 
Névleges teljesítmény 1435 kW (1950 LE) 
Próbapadi teljesítmény 1620 kW (2200 HP) 
Hengerátmérõ (furat) 8 1/2 " (216 mm) 
Lökethossz 10"(254 mm) 
Hengerûrtartalom 148,663 liter 
Üresjárati fordulatszám 275 1/min
Névleges fordulatszám 835 1/min 
Tulfordulat védelem bekapcsol 910 1/min-nél
Üzemi hûtõvít-hõmérséklet 77...83 C 
Effektív középnyomás 7,07 bar 
Befecskendezési nyomás 130...150 bar 

A dízelmotor forgattyúháza kétrészû, lemezekbõl és idomacél darabokból hegesztett könnyû, de merev szerkezet. Az alsó rész hordozza a kenõolajteknõt. Felsõ éle magasabbra nyúlik, mint a fõtengely középvonala. Az alsó részhez csavarkötéssel erõsíthetõ felsõ rész foglalja magában a hengerblokkokat, a fõtengely csapágyfelfüggesztéseket, a légszekrényeket. A forgattyúház hordozza a motor összes szerkezetét és beburkolja azokat, hogy védje a szennyezõdéstõl. A forgattyúház oldalán található kerek vizsgálónyílások nyújtanak lehetõséget a fõtengely, a hajtórudak, csapágyak, a dugattyúk, a hengerperselyek és a légszekrények vizsgálatához és szereléséhez. A forgattyúház sok hosszirányú hegesztési varrata lehetõvé teszi a gépi hegesztés hatékony kihasználását a gyártás során, ami megkönnyíti a sorozatgyártást.
A hengersorok 45 fokos V elrendezésben, két, egymással szembefordított U tartó beépítésével vannak a forgattyúházba építve. A hengersorokba vágott furatokban helyezkednek el a kettõsfalú, levegõbeömlõ-nyílásokkal ellátott hengerperselyek. A hengerperselyek két fala között áramlik a hûtõvíz, mely a légszekrényben húzódó vezetéken át aramlik a perselybe, alulról fölfelé hûtve azt, a persely felsõ élén elhelyezett nyílásokon át a hengerfejekbe jut. A hengerfejekbõl kikerülve a V-tér felsõ részében levõ vízelvezetõ gyûjtõcsatornán át átamlik a hûtõbe. A hûtõvíz gyûjtõcsatornán keresztül vezetnek át a kipufogó könyökcsövek, melyek a kipufogódobokba vezetik a kipufogógázokat.

Az öntöttvas hengerfej kör keresztmetszetû, belsõ oldalán kipufogónyílásokkal, mejek a könyökcsövekhez csatlakoznak. A hengerfej és a hengerpersely ászokcsavarokkal van összeerõsítve, köztük hõálló tömítés van. Az összeállított hengereket a forgattyúházban levõ, az egyes hengerek között elhelyezkedõ ászokcsavarokon rögzített papucsok rögzítik a forgattyúházhoz. Az összeállítás a képen látható. A hengerfej hordozza a 4 db kipufogó szelepet, ezek hidraulikus hézagállító berendezését, a szelepkeet mozgató hengerenkénti két himbát, a befecskendezõ egységet és az azt mozgató (hengerenként középsõ) himbát, a himbatartó konzolokat. A hengerfejben hûzõvízjáratok vannak.
A motor rés-és szelepvezérelt. Ez azt jelenti, hogy a hengerperselyen oldalt kialakított levegõbeömlõ résein át - amikor a dugattyú azokat szabaddá teszi - a légszekrény túlnyomásos levegõje a hengertérbe áramlik. Egy része a nyitott kipufogószelepeken át kiöblíti a hengerteret a kipufogógázoktól. Többi részét a záródott szelepek miatt a dugattyú összesûríti, és a befecskendezéskor megkezdõdik az égés. A kipufogószelepek az levegõbeömlõ rések nyílása elõtt nyitnak, így a kipufogógáz nagy része eltávozik az öblítés elõtt. A kipufogószelepeket a forgattyúház felsõ, belsõ részében, a hengergejek felett ágyazott, hengersoronként egy db vezértengely mozgatja bütykökkel. A vezértengely kétrészû, melyek karimás kötéssel vannak összekötve. A vezértengely mellett helyezték el a vezérlõrendszer kenését végzõ elemeket, vele átellenben a  töltésállító és vészleállító szerkezetet, a gázolaj oda- és visszafolyóvezetéket. A légszekrényben levõ öblítõlevegõ túlnyomását  Roots-fúvók(öblítõfúvók, 2 db) biztosítják, melyeket a fõtengely hajt meg. Az öblítõfúvók a fogaskerékszivattyú elvén mûködnek, az egyenletes levegõszállítás érdekében csigavonalban csavarodó, szorosan illesztett alumíniumlapátok forognak a könnyûfém házban. Az öblítõfúvók etetjén vannak az olajfürdõs levegõszûrõk, melyek a géptérbõl szívjálk a levegõt.
A dugattyúk kétrészesek, ezek az egybeépített Hesselmann-égésterû dugattyútetõ és palást, valamint a könnyûfém dugattyútartó. A dugattyútartó a dugattyúcsapon kepcsolódik a hajtórúd kisfejéhez.A hajtórudak süllyesztékben kovácsolással készülnek. A hajtórúdelrendezés villás és közrefogott hajtórudakból áll. A fõtengely kovácsolt kivitelû, ellensúlyokkal ellátott. Két részbõl áll, a motorközépben karimás kötéssel összekötve. A fõtengelyt siklócsapágyakkal, függesztve ágyazzák a  forgattyúház felsõ részének csapágybakjaihoz.

A tüzelõanyagszivattyú által szállított gázolaj a hengerfejek középontjában elhelyezett befecskendezõ szivattyúkhoz jut el. A szivattyúk módosított Bosch-rendszerûek, és közvetlenül csatlakoznak a porlasztóhoz, nyomószelepen keresztül. A megoldás elõnye a tüzelõanyag nyomócsövek szükségtelensége, mellyel a gázolaj nyomásváltozásait, a nyomócsõszakadásból adódó problémáket el lehet kerülni. A befecskendezõszivattyút a vezértengely himbán keresztül mozgatja.

A motor hûtési rendszerében két, a fõtengelyrõl fogaskerekekkel hajtott centrifugálszivattyú keringteti a hûtõvizet. A motorból kilépõ hûtõvizet két termosztát tartja 77-83 Celsius fok között. A víz két, a motor feletti mozdonytetõben elhelyezett hûtõelemben hûl le, melyeken 4 db, szinkronmotorral hajtott ventillátor szívja át a hûtõlevegõt. A ventillátorok 74, 76, 78, 82 Celsius fok hûtõvízhõmérsékletnél kapcsolnak be, a termosztátok vezérletével. Szintén a termosztátok vezérlik a hûtõfal két oladalán levõ zsalukat mozgató EP szelepeket is.
A kenõolajhûtõ berendezés, a kenõolaj- és gázolajszûrõk, a szintmutatóval ellátott hûtõvíztartály  a motor elülsõ oldalán a légsûrítõ felett és mellett kapott helyet.

A kenõolajrendszerben három kenõolajszivattyú dolgozik. Az elsõ kettõ a dugattyúk hûtését, a fõtengely- és hajtórúdcsapágyak, dugattyúcsapszegek, a vezérlõelemek, fogaskerékhajtások kenését látja el. A harmadik pedig az elõzõ kettõt látja el hûtött és szûrt olajjal. A kenõolaj durva-és finomszûrõk a motor elülsõ oldalán helyezkednek el. A kenõolajrendszer alacsony olajnyomás elleni védelemmel rendelkezik.

A tüzelõanyagot egyenáramú motorral hajtott fogaskerékszivattyú juttatja át a szûrõkön, a befecskendezõszivattyúkhoz. A gázolaj finoszûrõn kémlelõüvegek vannak, melyekben a gázolajrendszer állapota figyelemmel kísérhetõ. Ha a jobb oldali üvegben is gázolaj van, akkor a szûrõk eltömõdtek. A gázolaj két, a mozdonyszerkény alatt, a forgóvázak között elhelyezett hengeres tartályba tankolható, melyek lángfogóval és szintmutatóval ellátottak. Tüzelõanyagot mindkét oldalon lehet feltölteni.

A motor indítását a motor elõoldalán, bal oldalon elhelyezett indítóállványon levõ gomb megnyomásával lehet végezni. Itt elhelyeztek egy olajnyomásmérõ mûszert is. A motor akkor terhelhetõ, ha az olajnyomás elégséges és az indítóállvány bal oldalán elhelyezett selejtezõkapcsoló bekapcsolt állapotban van. Az indítás során az akkumulátortelepre motorként kapcsolt fõdinamó forgatja meg a motor forgattyústengelyét. A motor leállítása normál esetben az ezen az állványon elhelyezett leállítógombbal történik. A mozdony két vezérállásáben 1-1 db, a mozdonyszekrény két oldalán kívül 1-1 db vészleállító kapcsoló van.

Erõátvitel, villamos segédüzemek

A mozdony 600 V feszültségû, egyenáramú villamos erõátviteli rendszerrel készült.

A fõgenerátor GM D22 típusú 12 pólusú, kényszerszellõzésû, 600 V feszültségû villamos forgógép. Tengelye elöl a dízlmotor tengelykapcsolójára, hátul görgõscsapágyon támaszkodik.

Az alternátor GM D-14 típusú 3 fázisú váltóáramú generátor, 16 pólussal.  A fõgenerátorral egybeépített, 100 kW teljesítményû villamos gép. Ellátja a hûtõventillátorok 4 db és a vontatómotor hûtõventillátorok 6 db szinkronmotorját.

A vontatómotorok  GM D47 típusú, 4-pólusú kommutátoros motorok, hûtésük a vezetõfülkék alatt elhelyezett aszinkron motorokkal hajtott ventillátorokon keresztül történik. 20 km/h sebesség alatt két-két TC motor van sorba, 3 ilyen kör párhuzamosan kötve, efelett 3-3 sorosan kötött motorból álló két kör kapcsoódik párhuzamosan. 37 és 53 km/h sebességek felett két söntfokozat kapcsolásával biztosítható az erõátvitel 80%-os hatásfokának biztosítása. Ezzel a kapcsolási rendszerrel a mozdony nagy indító vonóerõt fejthet ki. A fõ-és vezérlõáramkörök kontakrorai, a söntkontaktorok, a fõáramköri, vezérlési és védelmi relék a mozdony "A" vezetõállása mögötti kontaktorszekrényben nyertek elhelyezést.

A 74 V állandó feszültségû, automatikus feszültségszabályozású egyenáramú segéd- és gerjesztõgenerátor a fõdinamó tetején kapott helyet. A dízrelmotor a hátsó elosztóhajtásházról hajtja. A generátot GM A-8102 A típusú, teljesítménye 18 kW. Tölti az akkumulátort, táplálja a vezérlési áramköröket a dízelmotor üzeme közben. Az akkumulátor 64 V feszültségû, 284 Ah-s, lúgos akkumulátor, a fõdinamó alatt külön dobozban kapott helyet. Üzemben a segédgenerátor tölti, de kívülrõl is tölthetõ.

A vezérállások a vezetõfülkék jobb oldalán vannak. A vezérlállás bal oldalán van a fokozatkapcsoló (3,4), az irányváltó (5), a TELOC sebességmérõ és rögzítõ óra (2), valamint a menetendtartó (1)  jobb oldalon az üzemi (11) és kiegészítõ fék (12), az éberségi-, fökldzárlat-, homokoló-, légkürtnyomógombok. A középen található mûszerfalon vannak a kapcsolók (8), a vezérlõ- és vonatómotor feszültséget jelzõ mûszerek (9) találhatók. A mûszerfalon vannak a kerékperdülést, dízelmotor túlmelegedést,  földzárlatot jelzõ lámpák. A 9-es számtól jobbra látható mûszeren követheti a mozdonyvezetõ a fõlégtartály -és fõvezeték légnyomást. A mûszerfal fölött a gõzfûtés nyomásmérõ (6) és a villamos vonatfûtõkocsi távszabályozója (7, utólag beépítve) helyezkedik el. A 10-es jelû motorárammérõ mûszer a vontatómotorokon átfolyó áram erõsségérõl tájékoztatja a mozdonyvezetõt. Az éberségi berendezést a mûszerfal alatt levõ lábpedállal is lehet mûködtetni. A fékszelepek alatt van a mozdonyfékek oldását szolgáló lábpedál.

A mozdonynak 8 sebességfokozata van az üresjáraton kívül. Üresjáratban a dízelmotor fordulatszáma 275 1/min. Ebben a pozícióban lehet csak az irányváltót állítani vagy kivenni. Az egyes fokozatokat a fokozatkapcsoló fölött világító kijelzés mutatja. Az egyes fokozatok jellemzõi a következõk:
 

Fokozat Motorfordulatszám (1/min) Motorteljesítmény (kW) 
1 275 96
2 330 220
3 455 390
4 500 580
5 630 783
6 685 995
7 760 1215
8 835 1435

Egy vezetõállásból két mozdony távvezérelhetõ. A vezetõállások a fokozatkapcsoló alatt elhelyezett, a dízelmotor hûtõvízével fûtött radiátorral fûthetõk.

Levegõsrendszer, fékek, homokolás

A dízelmotor által közvetlenül hajtott, Atlas Copco CT 4 típusú, 2 fokozatú légsûrítõ a géptérban, a motor segédüzemi állványa alatt helyezkedik el. Teljesítménye 4800 liter/perc (1600 liter/perc alapjáraton), 9 bar nyomásúra sûrítve. Két, egyenként 700 literes fõlégtartály található a dízelmotor alatt, a gázolajtartályok között helyezkedik el. A sûrített levegõt a légtartályok és a légsûrítõ közé épített hõcserélõ hûti.

A fékrendszer Knorr típusú, automatikus mind a mozdony+szerelvény fékezésnél, mind a mozdony gépmenetben történõ fékezésénél. A fékhengerek a forgóváz fõkereten kaptak elhelyezést.A fékvezetékek rozsdamentes acélból készültek.100 km/h sebességnél a fékezés hatékonysága a tapadótömeg 144%-a 100 km/h alatt ennek 75%-a. Minden kerék fékezett. Egy kerékpárat kézi rögzítõfékkel is elláttak.

A kerékperdülés-védelem automatikusan bekapcsolja a homokolást, a haladási iránynak megfelelõen. A homokolást kézzel is lehet vezérelni.

Vonatfûtés

Vapor-Clarkson OK 4616 típusú önmûködõ, gázolajtüzelésû gõzfejlesztõvel a mozdony 800 kg/óra ütemben fejleszt gõzt a vonatfûtéshez. A gõzfejlesztõ a motor segédüzemei és a "B" vezetõállás között helyezkedik el. A tápvíztartály térfogata 3000 liter, a fõdinamó és a kontakrotszekrény között helyezkedik el. Szükség esetén gázolajtartállyal helyettesíthetõ.

Felszerelés

A mozdonyokat minden szélvédõhõz 2-2 db állítható napellenzõvel, Kockum Sonics gyártmányú Super Tyfon diafragma típusú légkürtökkel (2 X 2 db), pneumatikus ablaktörlõkkel, széndioxidos tûzoltókészülékekkel (1-1 db a géptérben és a vezetõfülkékben) szereltek fel.
Mindkét vezérálláson szabályozható helyzetû és magasságú székeket szereltek fel a személyzet részére.
A dízelmotor szereléshez történõ megforgatását a lendkerék furataiba illeszthetõ, egy személy által kezelhetõ mozgatószerkezet segíti.

Források

M61 sor. mozdony gyári termékismertetõje, köszönet érte Per-Erik Matssonnak.

2000 Groh Werner Péter, Gigant Club

Problémával, észervétellel, kérdéssel forduljon a Gigan Klubhoz


Last update: Wed Apr 16 1997