Néhány fontosabb vasúti jelzés:

Megállás helye jelzõ

1.ábra

Alkalmazási területe:

  1. A szolgálati helyeken menetrend szerint megálló személyszállító vonatok megállási helyének jelzése.

  2. Iparvágányokon olyan útátjáró elõtt, ahol az útátjátó biztosítása szükséges (jelzõõrrel, helyszíni kezelésû sorompóval, ipartelepek zárt kapui elõtt.

  3. Fény ill. félsorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró elõtt azon vágány mellett, amelyen a vágányzár idejére a vonatérzékelést kikapcsolták.

Útátjárójelzõk

Az egyszerû útátjárójelzõ (2. ábra) fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetõ figyelmét. Mellette Figyelj-jelzést csak meghatározott esetekben kell adni. Általában ezen jelzõk esetén az átjáróra a megfelelõ rálátás biztosított.

A különleges útátjárójelzõ (3. ábra) Figyelj-jelzés adására utasítja a mozdonyvezetõt.

Az útátjárójelzõket a fény-, illetve félsorompóval felszerelt útátjárók elõtt, továbbá az útsorompóval fel nem szerelt útátjárók elõtt az ötszörös pályasebességnek (5V(km/h)±50m) megfelelõ távolságban kell elhelyezni.

2. ábra3. ábra

Tolatási határjelzõ

 

A tolatási határjelzõ állomások váltóin túl a nyílt pálya felé a bejárati jelzõn belül 50m-re azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a tolatásvezetõ a forgalmi szolgálattevõtõl arra külön engedélyt kap. (Alkalmazása nem kötelezõ)
4. ábra

Felsõvezetések villamos vontatásra berendezett vonalakon alkalmazott különleges jelzõk

Áramszedõt le!

30m-re van elhelyezve attól a helytõl, amelytõl kezdve leeresztett áramszedõvel kell közlekedni.
5. ábra

Áramszedõt fel!

30m-re van elhelyezve attól a helytõl, amelytõl kezdve feleresztett áramszedõvel lehet közlekedni.
6. ábra

Fõmegszakítót ki!

30m-re van elhelyezve attól a helytõl, amelytõl kezdve kikapcsolt fõmegszakítóval kell közlekedni.
7. ábra

Fõmegszakítót be!

30m-re van elhelyezve attól a helytõl, amelytõl kezdve bekapcsolt fõmegszakítóval lehet közlekedni.
8. ábra

Fázishatár jelzõ

A fázishatár jelzõ azt a mintegy 60m feszültségmentes felsõvezetéki szakaszt jelöli, amelyet két különbözõ alállomásró táplált felsõvezetéki körzetet választ el egymástól. Parancsot ad a fõmegszakító kikapcsolására. A feszültségmentes szakasz elõtt 50m-re van elhelyezve. (Több összekapcsolt villamos vontatójármû esetén csak az elsõ haladhat a fázishatár alatt feleresztett áramszedõvel.)
9. ábra

Villamosmozdony állj!

10. ábra11. ábra12. ábra13. ábra

A megállj jelzés valamennyi villamos mozdonyra érvényes (10. ábra), vagy arra, amely részére a váltó a színes csúcs irányába áll (11-13. ábra).

Figyelmeztetõ

A "Figyelmeztetõt" az "Áramszedõt le" (5. ábra), "Fõmegszakítót ki" (7. ábra), "Fázishatár" (9. ábra), valamint nem állandó jellegû "Villamos mozdony állj" jelzõk (10-13. ábra) elõtt 250m távolságban kell kitûzni.
14. ábra

Tolt mozdonnyal továbbított vonatokra vonatkozó jelzések

Kiegészítõ jelzés: kék színû téglalap. A Személyszállító ingavonatok mozdonyaira vonatkozó jelzéseket jelöli.
15. ábra

Lassúmenet-jelzõk

Lassíts!

16. ábra

A lassúmenet elõjelzõn az alkalmazható sebesség tizedértéke van feltüntetve. Így jelezhetõ rajta bármely egész tízes sebesség, vagy egyes tört számok használatával pl. 1/2 = 5km/h ill. 3/2 = 15km/h sebességkorlátozás.

A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az elõjelzön jelzett sebességgel szabad érkezni.

A lassan bejárandó pályarész elejétõl számított általános fékúttávolságban kell kitûzni.

Lassan! (17. ábra)

Legfeljebb az elõjelzön jelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

Feloldás! (18. ábra)

A sebességkorlátozás feloldva, azonban a sebességet csak akkor szabad növelni, ha a vonat utolsó jármûve is elhaladt már a jelzõ mellett.

17. ábra18. ábra

Példa lassúmenet kitûzésére egyvágányú pályán:

19. ábra

Járhatatlan pályarészek jelzése

Fékezést megkezdeni! A fékút végén Megállj-jelzés van.

A megállj jelzõ elõjelzõje. Általános fékúttávolságban kell kitûzni úgy, hogy a mozdonyról 200m-tõl kezdve látható legyen, vagy ha ez nem biztosítható, akkor 200m-rel megnövelt távolságban kell elhelyezni.

A jelzõ után 4-5m távolságban az egyik sínszálra egymástól 10-20m távolságra 2 db durrantyút kell elhelyezni.

20. ábra

Megállj!

A megállj jelzõt a járhatatlan pályarész elejétõl számított 50m-re kell kitûzni.

Ezt a jelzõt alkalmazzák vágányzár jelzésére két szomszédos állomás között vagy a szolgálati hely vágányain.

21. ábra

Példa járhatatlan pályarész kitûzésére:

22. ábra

 

A pályán munkások dolgoznak

Nyíltvonali munkahely fedezésére szolgáló jelzõ. A jelzõt a munkahely elejétõl számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni mindkét irány felõl (, többvágányú pályán mindkét vágány mellett).

A jelzõeszközhöz érkezõ jármû vezetõje Figyelj-jelzést köteles adni. A Figyelj-jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék ûrszelvényen kívül és maguk is az ûrszelvényen kívül helyezkedjenek el.

23. ábra

Figyelmeztetõ jelek

Megállóhelyre figyelmeztetõ tábla

Fedezõjelzõvel nem rendelkezõ megállóhelyek elõtt általános fékúttávolságban kell felállítani mind a két irány felõl. Arra figyelmeztet, hogy megállóhely következik.
24. ábra

Elõjelzõre figyelmeztetõ tábla

Elõjelzõre figyelmeztetõ jelet az elõjelzõ elõtt 2m-re kell felállítani. Arra figyelmeztet, hogy következõ fõjelzõ bejárati jelzõ lesz. A figyelmeztetõ jelet alak és fényjelzõk elõtt egyaránt alkalmazni kell.
25. ábra

Külön elõjelzõvel nem rendelkezõ fény bejárati jelzõre figyelmeztetõ tábla

A 26. ábrán szereplõ figyelmeztetõ jelet a külön elõjelzõvel nem rendelkezõ fény bejárati jelzõ elõtt levõ utolsó önmûködõ fény fõjelzõ elõtt 2m-re kell felállítani. Arra figyelmeztet, hogy következõ fõjelzõ külön elõjelzõvel nem rendelkezõ bejárati jelzõ lesz.

A 25. és 26. ábrán látható jelek fényvisszaverõ változata. (27. ábra)

26. ábra27. ábra

Sávos távolságjelzõ táblák

A távolságjelzõ táblákat alak és fény külön elõjelzõ elõtt 200m-re (2 sávos) ill. 300m-re (3 sávos) helyezik el. 60 km/h kisebb sebességre engedélyezett pályán csak a 2 sávos jelzõt használják. Ha nem biztosított bejárati jelzõ elõjelzõjére vonatkozik a jelzés, akkor a tábla felsõ részében egy egyenlõ oldalú háromszög látható. Fényvisszaverõ kivitel esetén a csíkok sárga színûek.
28. ábra

Kihúzóvágányon az ütközõbak (földkúp) távolságára figyelmeztetõ táblák

29. ábra

A háromszög alakú táblákon feltüntetett számok az ütközõbak (földkúp) távolságát jelzik méterben. A vágány végén kerek "Megállj!" jelzést adó vágányzáró jelzõt alkalmaznak.


Ha bármilyen kérdése, problémája vagy javaslata van, forduljon a V63 Gigant Clubhoz.


Utolsó frissítés: 1998. június 17.